Πρόσκληση Εκπ/κών Α'θμιας και Β'θμιας Εκπ/σης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γ.Γ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ., στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και στις Περιφ/κές Δ/νσεις Εκπ/σης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για το σχολικό έτος 2018-2019.