Προκήρυξη εξετάσεων για τη λήψη του Κ.Π.γ. περιόδου Μαΐου 2018