Επιμορφωτικό σεμινάριο της ΔΔΕ για εκπαιδευτικούς με τίτλο "Αλληλεπιδρούμε και δημιουργούμε"