Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών ή κενουμένων θέσεων Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων στα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Λέσβου, Χίου για το σχολικό έτος 2017-2018