Σχετικά με τις Εξετάσεις Ειδικών Μαθημάτων για τους υποψηφίους των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και Ελλήνων του Εξωτερικού, έτους 2017