Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών της Δ.Δ.Ε. Λέσβου

Στο email των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσλήφθηκαν στη ΔΔΕ Λέσβου έχει σταλεί η τοποθέτησή τους, όπως προτεινε το ΠΥΣΔΕ Λέσβου στη συνεδρίασή του. Παρακαλούνται όλοι να λάβουν γνώση και τη Δευτέρα το πρωί υποχρεούνται να παρουσιαστούν στο Σχολείο που τοποθετήθηκαν. Θα ακολουθήσουν τυχόν διαθέσεις και η αποστολή των ατομικων αποφάσεων τοποθέτησης. Καλή σχολική χρονιά και καλή δύναμη!
 
                                                                                                                                                                                      Ο Δ.Δ.Ε Εκπαίδευσης Λέσβου
                                                                                                                                                                                                 Μ. Ε. Καπιωτάς