Προσωρινός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας Μορίων, Υποψηφίων Δ/ντών για το ΕΕΕΕΚ Ρεπανιδίου Λήμνου (Ανακοινοποίηση)