Νέος Πίνακας με Κενά Μετά τις Τοποθετήσεις-Βελτιώσεις