Ανακοινοποίηση στο ορθό πίνακα κενών και πλεονασμάτων Δ.Δ.Ε. Λέσβου