ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΠΓ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Eξεταστικό κέντρο: 3ο ΓΕΛ Μυτιλήνης