Ορισμός εκπαιδευτικού ως Αναπληρωτή Δ/ντή Σχολικής Μονάδας της ΔΔΕ Λέσβου