Κενά Γενικής Παιδείας, ΤΥ-ΖΕΠ, ΜΝΑΕ (Ανακοινοποίηση)