ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΕΡΑΣ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

1. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 24/11/2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:30   

  2. ΑΡΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ 24/11/2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00  ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΔΔΕ ΛΕΣΒΟΥ