Πρόσκληση εκπ/κών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης κλάδου ΠΕ86 για υποβολή αιτήσεων απόσπασης για τη στελέχωση του Τ.ΠΑΙ.Θ. για το σχολικό έτος 2020-21