ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΡΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ