ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΝΤΗ ΣΤΟ ΕΕΕΕΚ ΡΕΠΑΝΙΔΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΘΕΣΗ (Δ/ΝΤΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Δ/ΝΤΗ)