Πίνακας Δεκτών/Μη Δεκτών Υποψηφίων & Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας Μοριοδότησης Υποψηφίων Δ/ντών ΕΕΕΕΚ Ρεπανιδίου

Θα γίνονται δεκτές ενστάσεις επί των πινάκων μέχρι και τη Δευτέρα, 26-10-20, το μεσημέρι στις 15.00.