ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΛΗΝΕΤ (Ανακοινοποίηση στο ορθό)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 19/10/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 21/10/20 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00  ΣΤΟ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.