Απόφαση διάθεσης εκπαιδευτικών στο ΣΔΕ Μυτιλήνης και στο Παράρτημα (Καλλονή) του ΣΔΕ Μυτιλήνης