Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση κενούμενων και κενών θέσεων Υποδιευθυντών/ντριων Σχολικών Μονάδων, υποδιευθυντή Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης της Δ.Δ.Ε. Έβρου για το υπόλοιπο της θητείας