Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΕΠ/ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες της Δ.Δ.Ε. Λέσβου

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 12/10/2020