Επαναπροκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Υπευθύνου ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. στη Δ.Δ.Ε. Λέσβου