Νέοι πίνακες τοποθετήσεων έπειτα από την εξέταση των ενστάσεων