Πλήρωση μιας (1) θέσης Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών στη Δ.Δ.Ε. Λέσβου