Κενά ΕΕΠ-ΕΒΠ και ΕΔΕΑΥ, σχολικού έτους 2020-2021

 

Για το τρέχον σχολικό έτος τα κενά ΕΕΠ-ΕΒΠ και ΕΔΕΑΥ της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου διαμορφώνονται ως εξής:

Α Λέσβου   ΔΕ01- Ειδικής Αγωγής,        2 θέσεις ΕΕΕΕΚ Λέσβου

                                                                   1 θέση ΕΝΕΓΥΛ Λέσβου

                   ΔΕ01-Εξειδικευμένη ΠΕΠ,   1 θέση 4ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης

                   ΠΕ23 – Ειδικής Αγωγής,       1 θέση ΕΕΕΕΚ Λέσβου

                   ΠΕ23- ΕΔΕΑΥ,                           1 θέση ΕΕΕΕΚ Λέσβου

                   ΠΕ25 -Ειδικής Αγωγής,       1 θέση ΕΝΕΓΥΛ Λέσβου

                   ΠΕ25- Εξειδικευμένη ΠΕΠ,   1 θέση Λύκειο Ιππείου

                   ΠΕ30 – ΕΔΕΑΥ,                         1 θέση ΕΕΕΕΚ Λέσβου

Β Λέσβου ΔΕ01- Ειδικής Αγωγής,       1 θέση ΕΕΕΕΚ Ρεπανιδίου  

                   ΠΕ23- ΕΔΕΑΥ,                         1 θέση ΕΕΕΕΚ Ρεπανιδίου      

                   ΠΕ28- Ειδικής Αγωγής,         1 θέση ΕΕΕΕΚ Ρεπανιδίου      

                   ΠΕ30- Ειδικής Αγωγής,         1 θέση ΕΕΕΕΚ Ρεπανιδίου

                   ΠΕ30- ΕΔΕΑΥ,                          1 θέση ΕΕΕΕΚ Ρεπανιδίου              

                                                                                          Ο Διευθυντής της Δ.Δ.Ε. Λέσβου

                                                                                            

                                                                                                   Θεοφανέλλης Τιμολέων