Οριστικοί Αξιολογικοί Πίνακες Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δ.Δ.Ε. Λέσβου

Καταληκτική ημερομηνία ενστάσεων μέχρι και την Παρασκευή, 31-7-2020 στις 15:00.