Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περ/κές Δ/νσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Πελοποννήσου και Δ. Μακεδονίας προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχολικό έτος 2020-2021