Ανακοίνωση πίνακα οργανικών κενών ΕΕΠ ΕΒΠ και υποβολή αιτήσεων για οριστικές τοποθετήσεις