ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΩΝ-ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ, ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020