Αναγνώριση προϋπηρεσίας νεοδιόριστων εκπαιδευτικών για μισθολογική εξέλιξη (Ανακοινοποίηση στο ορθό)