Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Δ.Δ.Ε. Λέσβου για το μήνα Απρίλιο 2019