Διάθεση εκπ/κού για γραμματειακή υποστήριξη σε σχολική μονάδα