ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΑΛ

Επισυνάπτονται εκ νέου τα υποδείγματα 2 και 3 για την υποβολή αίτησης-δήλωσης υποψηφίων ΕΠΑΛ και σας  επισημαίνουμε ότι οι υποψήφιοι  με τις πανελλαδικές εξετάσεις των εσπερινών ΕΠΑΛ, που διεκδικούν το ειδικό ποσοστό θέσεων 1% των εσπερινών ΕΠΑΛ έχουν δικαίωμα επιλογής κατά την υποβολή της αίτησης-δήλωσης και για ΤΕΦΑΑ στα υποδείγματα 2 και 3.