Τοποθέτηση – απόσπαση Υπευθύνου ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. της Δ.Δ.Ε. Λέσβου