ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΔΕ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Ανακοινοποίηση)