Τροποποίηση και ανάκληση διαθέσεων εκπ/κών A΄φάσης