Ανάκληση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Προϊσταμένου/ης του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ.Δ.Ε. Λέσβου