Πρακτικό Επιλογής Προσφοράς Εκδρομής 1ου Γυμνασίου Μυτιλήνης