Έντυπα Εκδρομών

 


ΦΕΚ 681/ΓΔ4 6-3-2017 ΕΚΔΡΟΜΕΣ

 Έντυπο 1: Αίτηση έγκρισης ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής(Άρθρο 2).

 Έντυπο 2: Αίτηση έγκρισης πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής(Άρθρο 2, παρ 3).

 Έντυπο 3: Αίτηση έγκρισης εκπαιδευτικής επίσκεψης στα πλαίσια υλοποίησης προγραμμάτων και υλοποίησης δράσεων των Κ.Π.Ε.(Άρθρο 3).

 Έντυπο 4: Αίτηση έγκρισης επίσκεψης στη Βουλή των Ελλήνων(Άρθρο 8).

 Έντυπο 5: Αίτηση έγκρισης για συμμετοχή μαθητών σε διαγωνισμούς, μαθητικά συνέδρια, ημερίδες κ.λ.π.(Άρθρο 9).